در این پست لینک گروه های تلگرامی را برای کاربران محترم مجله الکترونیکی مهنیا اماده کرده ایم، شما میتوانید با عضویت در این شبکه ی اجتماعی از اخرین رویدادها مذهبی،سیاسی،تفریحی و... باخبر شوید.

http://www.patogh75.com/images/2015/11/join-on-group-of-telegram.jpg